Ябълчена киселина

Гликолова киселина получена от ябълки.